Các nhà tài trợ

Đối tác thường niên năm 2020

WorkSafe Saskatchewan Logo - Work to Live - Regina
TC Energy Logo, Regina Saskatchewan
SGI PNG.png
NewsDundeeIsNowDream423325626.png

Đối tác truyền thông

CKRM 620 Country's Greatest Hits

Nhà tài trợ tiêu đề cuối tuần

Warren Steinley Photo - Member of Parliament - MP Regina - Lewvan
Albert Park Community Association Logo - APCA - Regina Saskatchewan

Warren Steinley

MP, Regina-Lewvan

Unknown-11.png
image001.jpeg

Friends of Summer Bash

Loraas Disposal - Serving Southern Saskatchewan
South Zone Recreation Board (SZRB) - Regina Saskatchewan

Sponors chung

Canada Summer Jobs Grant Logo - Regina Saskatchewan
Multicultural Council of Saskatchewan (MCOS) - Regina Saskatchewan
City of Regina YQR Logo - Saskatchewan Proud
SKLotteries-logo-HOR-col.png
Sasktel.png

Nhà tài trợ bằng hiện vật

Impact Printers Logo - Great Impressions - Regina Saskatchewan
culligan.png
happy_jacks_logo by Fiverr.jpg