Ổ đĩa chai

50/50

Chúng tôi cố gắng thực hiện một vài chai mỗi năm và vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đóng góp của mình cho nhóm cộng đồng phi lợi nhuận của chúng tôi. Chúng tôi thường có thể nhận chúng vào cuối tuần.

Các bác sĩ cho biết:

Bạn có đang tự lấy chai không? Bạn có thể quyên góp tại Sarcan bằng cách yêu cầu nộp đơn trả lại chai của bạn cho Hiệp hội Cộng đồng Albert Park .

Tham gia xổ số trực tuyến mới của chúng tôi và có sẵn cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2020. Người chiến thắng nhận một nửa.

Các bác sĩ cho biết:

Để mua vé, bạn phải ở Saskatchewan tại thời điểm mua và vé là:

Các bác sĩ cho biết:

1 với giá $ 10,00

5 với giá $ 25,00

25 với giá $ 50,00

Summer Bash Bottle Drive.png
104-1045719_charity-50-50-raffle.png