Perfect for Corporate events, Community groups, Graduation, Weddings, and teams

Our experienced event crew will:

-Set up our massive 40' screen

-Provide all equipments and labour

-Coordinate pre-show graphics

-Offer a fully-stocked canteen

-Create a personalized experience

Bỏ lỡ lễ hội của chúng tôi? Chúng tôi cũng ...

Summer Bash đã trở thành một trong những nhà tổ chức các lễ kỷ niệm cộng đồng lớn nhất của Regina. Không chỉ là một sự kiện kéo dài một ngày, các sự kiện Summer Bash thúc đẩy ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn khi chúng tôi tôn vinh sự đa dạng của mình và xây dựng kết nối với những người hàng xóm.

Được thành lập vào năm 2017 từ sự sáng suốt của Hiệp hội Cộng đồng Albert Park, Adam Hicks và Ian Leverston đã tạo ra tầm nhìn cho Summer Bash. Năm 2017 bắt đầu với một lễ hội duy nhất với 9.200 công dân, năm 2018 sáu sự kiện với 14.400 công dân và năm 2019 chứng kiến ​​bảy sự kiện với hơn 20.000 công dân.

Các bác sĩ cho biết:

Mặc dù sự kiện chính đã bị hủy vào năm 2020, nhưng chúng tôi đã bắt đầu lập kế hoạch cho năm 2021!

Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các sự kiện mà chúng tôi sẽ tổ chức vào năm 2020, các bộ phim Drive-In , Âm nhạc với Lễ hội dân gianChợ mùa hè (có giới hạn)!